Skola24 är ännu inte anpassad för den webbläsare du nu använder. I dagsläget kan Skola24 användas med Internet Explorer, Firefox, Chrome samt Safari.

Information om genomförda uppdateringar 2019-08-19
Under sommaren har nya funktioner tillkommit i Skola24. Bland annat har schemavisaren uppdaterats och schemaklientens felhantering har förändrats. Läs mer om uppdateringarna på https://www.skola24.com/support/driftsinformation/